25 Aralık 2017 Pazartesi

“Geçmişte bilmemiz gerekenlerle geleceği tasarlamaya çalışıyoruz” Erhan Erkut

Türk insanını 21. yüzyıl yetkinlikleri kavramı ile tanıştıran MEF Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Erkut, eğitimci kimliğinin vermiş olduğu sorumlulukla kendisini geleceği doğru bir şekilde inşa etmeye adamış başarılı bir isim. Erkut, her anlamda öncü ve fark yaratan bir Türkiye yaratmanın yolunun 21. yüzyıl yetkinliklerinin içselleştirilmesi ile mümkün olduğuna işaret ediyor.

Yurt dışında uzun bir süredir hem işverenler, hem STK’lar hem de üniversitelerin üzerinde yoğun bir mesai harcadıkları 21. yüzyıl yetkinlikleri kavramı ile Türkiye yeni yeni tanışmaya başlıyor. Günümüzde eğitimden ziyade öğretime odaklı bir anlayışla hareket eden üniversiteler, tek işlevlerinin içerik aktarımı olduğuna inanıyorlar. Halbuki içeriğin değersizleşip bir meta halini aldığı günümüzde yetkinlikler kişiyi diğerlerinden farklı kılıyor. 21. yüzyıl yetkinlikleri kavramını Türkiye’nin gündemine almak için her platformda ciddi bir emek sarf eden MEF Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Erkut, adaptasyon, teknoloji okuryazarlığı, öğrenme ve inovasyon yetkinliklerinin sadece her yüzyılda etkinliğini koruyacağını kaydediyor.

Üniversite eğitimi neye dönüşecek?

Üniversite eğitimi neye dönüşecek? Erhan Erkut 

Tüm kurumlar hızla evrilirken, en eski kurumlardan biri olan üniversitelerin de değişimin gücünden etkilenmemesi mümkün değil. Milyar dolarlık bütçeleri, binlerce çalışanı, on binlerce öğrencisi, içinde yurtlar, spor merkezleri, sosyalleşme alanları barındıran küçük şehirleri ve birbiriyle genellikle çelişen 3 farklı çalışma alanları (araştırma, eğitim, hizmet) olan günümüzün üniversite yapıları sürdürülebilir değil.

11 Aralık 2017 Pazartesi

AKADEMİ TAAHHÜTNAME

Akademiye kabul edilen bir öğrenci

  • Açılış programına katılmayı,
  • Kendi gelişimiyle ilgilenecek ve takip edecek bir danışman gözetiminde çalışmayı,
  • 10 ayrı başlık altında verilecek giriş eğitimlerine katılmayı, (10x2=20 Saat)
  • Gençlik kulüplerinden birinde sorumlu olarak çalışmayı, (Her hafta 4 saat) diğer kulüp çalışmalarına gönüllü olarak katılmayı,
  • Danışmanı gözetiminde bir kişisel stratejik plan hazırlamayı ve bu stratejik plana uygun olarak hayatını tasarlamayı,
  • Akademi çerçevesin verilecek 10 ayrı alanla ilgili öğrenme süreçlerini tamamlamayı ve bu süreçler sonunda oluşturulacak değerlendirmelerden başarı elde etmeyi,
  • Meslekleri ile ilgili alanlarda gösterilen yerlerde staj çalışmalarına katılmayı, mesleği ile ilgili iş yeri ziyaretlerinde bulunmayı,
  • En az iki yıl olmak üzere eğitim yaptığı programdan mezun oluncaya kadar akademi çalışmalarında yer almayı,
  • Program bitimi iş hayatına atıldığında, Akademi çalışmalarına eğitici ve danışman olarak destek vermeyi,
  • Akademinin temel değerler ve ilkelerine uymayı
Taahhüt eder.

BİLSEK AKADEMİ KURUMSAL YAPI

BİLSEK Akademi, Misyon, Vizyon, Değerler ve İlkeler

MİSYON
Kendisinin ve toplumun yarınını daha yaşanabilir hâle getirmek için sorunların farkına varan, çözümler üreten, yaratıcı ve hayal gücü gelişmiş, düşüncelerini kurgulayan ve ifade eden, sorgulayan, girişimci, değişim ve gelişime açık bireylerle 21. yüzyıl toplumuna dönüşümü sağlamak üzere çalışmalar yapmak.

VİZYON
Bireysel gelişim... Toplumsal dönüşüm. ..

ÜNİVERSİTEYE YENİ BAŞLAYACAK ÖĞRENCİLERE

 Üniversiteye Yeni Başlayacak Öğrencilere Erhan Erkut Tercihinizi yaptınız ve sonuçları bekliyorsunuz. Belki puanınız hedeflediğiniz pro...